parkeringskort

Parkeringskort for forflytningshemmede


Nye krav når det kommer til parkeringskort har ført til behov for å endre rutinene våre rundt dette. Innbyggere i Lund kommune sin kort vil bli ferdigstilt i Flekkefjord kommune.  

Av praktiske og økonomiske grunner blir dette gjort en gang per måned under forutsetning av at vi har fått inn søknader.

Søknad vedlagt legeerklæring og passfoto må foreligge innen den første per måned. Dersom du får innvilget parkeringskort etter gjeldende regelverk vil dette bli utlevert i slutten av måneden.

Forskriften finner du her