Kulturkveld

Påskjønnelse av utøvere fra Lund

Tirsdag 16. januar kl. 19:00 vil Lund kommune arrangere kulturkveld i Lundetun med bl.a. utdeling av kulturpris og kulturstipend.

Som tidligere år ønsker Lund kommune å gi en påskjønnelse til utøvere som har oppnådd gode resultater.  Utøveren må ha oppnådd en plassering blant de tre beste i nasjonale og/eller internasjonale konkurranser.

Forslag til hvem som skal få en slik påskjønnelse bør komme fra personens klubb.

Lag og foreninger oppfordres derfor til å komme med forslag/innspill til personer som har oppnådd dette.

Forslag sendes innen 15. desember 2017 til:  hilde.flotre@lund.kommune.no