pårørendeprogrammet.no

E-læring: Det er utviklet et opplæringsprogram for personell i helse- og omsorgstjenestene. Programmet er ment å bidra til drøfting og refleksjon om hvordan personell ivaretar og møter både barn og voksne pårørende.

 Du finner programmet her: www.pårørendeprogrammet.no

 

Intensjonen med programmet er å jo å sette pårørende på dagsorden og stimulere til refleksjon rundt egen praksis - og til å utvikle gode rutiner som er tilpasset den enkelte avdeling. Derfor er programmet også spesielt tilrettelagt for bruk i personalgrupper/avdelingsmøter, og er tilgjengelig til kostnadsfritt bruk.