omsorgssenteret sommer2

Fortsatt tilfredshet med tilbudet

Pårørende om Lund sjukeheim

Helse og omsorg gjennomførte i november 2013 undersøkelse av de pårørendes meninger om hvordan den de er pårørende til følges opp på Lund sjukeheim. 

 

Resulatene viser at de pårørende i 2013 gir sjukeheimen bedre tilbakemelding enn forrige undersøkelse i 2010. Dette er gledelig, og viser at sjukeheimen, tross krevende omstillinger, gir beboerne god behandling.

 

 

Hovedpoenget med å innhente de pårørendes mening om sjukeheimen er å finne ut hva vi kan gjøre bedre. Av denne grunn jobber vi videre sammen med ansatte og tillitsvalgte for å analysesere resultatene fra undersøkelsen slik at vi kan bli ennå bedre!

 

 

Figurene følger under:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedresultat Lund.jpg

 

Så sammenstilt med Norge:

Norge og Lund.jpg

 

Så detaljresultatene:

1.jpg

 

2.jpg

 

3.jpg

 

4.jpg

 

5.jpg

 

6.jpg

 

7.jpg

 

8.jpg

 

Utarbeidet og presentert av:

 

Trond A Skjæveland

kommunalsjef helse og omsorg