Lund kulturskole har innført det web-baserte administrasjonssystemet Speedadmin.

Søknad om plass ved kulturskolen gjøres HER.

Alle eksisterende elever ved kulturskolen må også melde seg inn via linken ovenfor.

Fordelene med å bruke Speedadmin er blant annet at all informasjon om elev og foresatte blir korrekt, og at det er lettere både for kulturskolen og elev/foresatte å kommunisere med hverandre. 

Har du noen spørsmål om systemet eller innmelding så ta kontakt med rektor på e-post eller telefon.

Daniel Hinderaker, rektor Lund kulturskole

tlf: 977 99 266

e-post: daniel.hinderaker@lund.kommune.no