Overgang til digitalt bakkenett for TV

I september starter de digitale bakkenett for TV i Rogaland, og planen er at alt i mars 2008 blir det analoge bakkenettet slått av.

Alle som i dag tar inn TV-signaler via en vanlig tak- eller bordantenne, blir berørt. Hvert TV-apparat trenger en dekoder (mottakerboks).

NTV som er selskapet som har konsesjon for utbygging av det digitale bakkenett for TV har et søkbart kart hvor en kan se om en har dekning. Kartet finner en her.

Flere spørsmål og svar kan en finne her.