Ordførerens tale i Hovsherad 2018

 

Kjære alle sammen!

Gratulerer med dagen!

 

Og takk for invitasjonen til å holde dagens 17. mai tale her i Hovsherad!

 

 

Må innrømme at jeg syntes det var kjekt å bli spurt om å holde tale her hos dere på nasjonaldagen!

 

Jeg he talt en gang før her, og det var for ca 20 år siden, da jeg var varaordfører!

 

Derfor var det vanskelig å svare nei, spesielt siden årets komitè representerer Steinberg, det er jo der jeg har mine anar frå- mi mor er født og oppvaksen i Hålå!

 

 

 

Jeg vil innledningsvis takke årets 17. komitè for det dugnadsarbeidet som dere legger  ned for at det skal bli en festlig ramme rundt  nasjonaldagsfeiringen  her på skoleområdet!

Ordningen med å dele inn bygden i flere komitèer er smart, det sikrer kontinuitet og forutsigbarhet.

 

17. mai gir oss anledning til, år etter år med iver og begeistring å pynte til fest, og inviterer til felleskap for å markere denne festdagen!

 

Ja, vi kan med rette sei at dagen i dag har solid fotfeste, og en lang tradisjon i den norske kulturen.

Det er en dag som samler flere enn noen andre dager i løpet av året, åpen og tilgjengelig for alle!

 

Og han står støtt, og det er viktig i ei urolig tid, der mye forandres!

 

Så setter det en ekstra spiss på dagen at det om er våren vi feirer dette, mens det grønnes på mark og eng, sevja stige i trærne og blomstene kommer igjen til syne!

 

Ja, vi kjenne det lukter vår, og er ekstra glade for at vi har slikt et flott fedreland som viser seg fra si vakreste side nettopp om våren! 

 

Som me  synger i ”Mellom bakker og berg” av Ivar Aasen:

”.. men når vårsol i bakkane blenkte, fekk han hug til si heimlege strand”

 

Eller Henrik Wergeland som har sett evige ord på nasjonalfølelsen og kjærlighet til landet då han skreiv;

”Vårt hjerte vet, vårt øye ser, hvor godt og vakkert Norge er”!

 

Takk til Eidsvollmennene for at vi feirer dagen då landet er som vakrest!

For det var det som skjedde på Eidsvoll i 1814, då 112 menn var samlet og vi fikk

vår egen grunnlov, som er fundamentet for dagens nasjonaldag og dagen vi skal feire i dag!

 

 

Men ordentlig feiring av dagen ble det først etter mange års kamp, for daværende  kong Karl Johan gikk ut med en kongelig kunngjørelse med forbud mot enhver form for høytidsutfoldelse av 17. mai!, han ville nok heller at 4. nov skulle feires i stedet. (det var då unionen m/Sverige blei inngått)

 

Det er i første rekke Henrik Wergeland som ved sine taler og dikt gjorde 17. mai til en virkelig nasjonaldag i stadig videre kretser i det norske folk.

Blant anna samla han barneflokker som gikk i tog i gatene, men uten flagg og hornmusikk, men de ropte og sang som i dag, og i den forbindelse skrev Wergeland den kjente sangen; ” Vi ere en nasjon vi med, vi små, en alen lange”

 

Bjørnstjerne Bjørnson ble senere også en ivrig forkjemper for nasjonaldagen, og det er på hans initiativ vi får det første barnetoget, altså ikke i 1814, men i 1870!

Da var det kun gutter med, jentene kom først med i 1889.

Det er fantastisk at vi fortsatt opprettholder denne tradisjonen!

 

Norge har siden den gang utviklet seg til et solid demokrati, der kongehuset har fått en sterk posisjon!

 

Og på en dag som denne er det naturlig for meg å rette oppmerksomhet mot nettopp Kongehuset.

 

 

Ja, kongehuset inngår som et viktig fundament i våre liv – et nasjonalt symbol som samler oss!

 

Vanskelige ting presenteres på en folkelig måte – kongen står fram som et menneske som forstår si tid!

Det synte han på en fortreffelig måte gjennom sin tale under hagefesten i Slottsparken då kongeparet feiret 25 år i 2016!

 

Han spurte; ”Hva er Norge?”Og svarte med – ”Norge er dere”! – og fortsatte:

 

”Mitt håp for Norge er at vi skal klare å ta vare på hverandre. At vi skal bygge dette landet videre – på tillit, fellesskap og raushet. At vi skal kjenne at vi – på tross all vår ulikhet – er ett folk!

 

 

Og om sine landsmenn sa han: ”Nordmenn arbeider for at vi skal være trygge, arbeider med å holde landet rent for søppel, og leter etter nye løsninger for en grønn fremtid. Nordmenn dyrker jord og driver med fiske. Nordmenn forsker og lærer bort!

 

Ja, kjære alle sammen: Norge  er dokke, me som er her i dag!

 

Og Lund er eit lite stykke av vakre Norge! Vakre Lund! – sier vi som kjent!

 

Og i dag er noen av oss samlet her i Hovsherad – ”Perlå i vakre Lund”som dere med begeistring omtaler bygden! Det erviktig at vi snakker fint om plassen vi bor, det gir fellesskapsfølelese og stolthet

 

Dagen i dag gir oss en fin anledning til å vise fram og være stolt øve bygden og folket som lever her.

Mange positive ting skjer og har skjedd her; noe av det jeg he fått med meg vil jeg nevne nå:

 

I august i fjor blei nok en vellykka Treskofestival avvikla med liv og røre.

Frå sin spede begynnelse har festivalen utviklet seg å bli en av de store i regionen, dyktig ledet av entusiastiske arrangører i Hovsherad, og med teft for hva god markedsføring er!

 

 

Gjennom denne festivalen blir bygden profilert og får god turistreklame.

Et tiltak som sveiser sammen folket som bor her gjennom dugnadsarbeidet og felles opplevelser – og bygger en stolthetsfølelse, for vi fikk det til!

Planene i år med hensyn på underholdning og musikk er ambisiøse!

Lykke til!

 

Slottekvelden hos Karl og Borgny som arrangeres årlig om våren har blitt en klassiker.

Her samles folk fra hele regionen og å lære om gamle tradisjoner , og ikke minst for å ta del i den gode drøs med kjente eller ukjente.

 

 

 

I bygde er det mange aktive lag og organisasjoner med gode ledere som gir et variert tilbud til barn, unge og voksne;

Hovsherad Idrettslag er blant de mest sentrale og største med mange medlemmer i alle aldre, og spiller en viktig og samlende  rolle i lokalmiljøet.

 

Både Perlå danse og treningsklubb og Hovsherad styrkeklubb har sine røtter her, men er nå en viktig samspillaktør i Lundbadet på Moi , og gjennom sitt frivillig arbeid er med å gir et flott tilbud til hele Lundsamfunnet og tilreisende ,som den populære attraksjonen de er blitt.

Instruktørene ved Perlå trenings – og danseklubb fikk i ildsjelprisen i 2016

 

Hovsherad Vel, er en viktig forening for å ta vare på og videreutvikla grendehuset Hovstun.

Mens Bondekvinnelaget og Hagelaget er et viktig tilbud til de med grønne fingrer og liker å få det til å spire og gro. Og nå i mai ble nok et plantemarked gjennomført i bygda!

 

 

 

Menighetsarbeid, som bl.a Shalom og Søndagsskolen spiller også en viktig rolle for mange.

 

Jeg har også blitt gjort kjent at det er en månedlig Klubbkafe i regi av forelder, et flott tiltak fordi det er viktig med også uformelle møteplasser!

 

Lag og organisasjoner spiller en viktig rolle i et lokalsamfunn både som miljøskaper og identitetsbygger!

 

De utfyller en viktig rolle for innbyggerne på områder som kommunal virksomhet ikke strekke til, bl.a på grunn av manglende ressurser!!

 

Og så er det godt nytt at kommunen snart skal gå i gang med etterlengtet

utvidelse av skolen her på Eik.

Når det er gjort vil bygda ha fine og moderne lokaler til både barnehage og skole

Folk har kjempa lenge for dette, så det er på tide vil nok  noen si!

Så vil tiden vise om også noe av frivillighetens behov blir ivaretatt i forbindelse med byggeprosjektet!

 

 

Eg vil berømme de ansatte og  ved skolen som har stått på. De  har også hatt daglig fysisk aktivitet for elevene i 10 å. Frå skoleåret 19/20 skal alle skolene ha dette på timeplanen. Så her har lærerne vært forut for sin tid!

Her ved skolene er det også flotte uteområder med lekeplasser som stimulerer til allsidig aktivitet.

 

 

Eg vil tru at det gleder mange av dokke, at mange unge har overtatt landbrukseiendommer ,og viser vilje til å satse innen ei viktig næring for landet. Dette fikk jeg oppleve på nært hold under befaring her i bygda på fire bruk nå i mai .

Under besøket registrerte vi optimisme og pågangsmot, som lover godt for framtiden!

 

Hovsherad har tre viktige og solide arbeidsplasser;

Den familie eide og tradisjonsrike Eik Treskofabrikk

Gjennom media fikk me alle på nært hold sjå at et var ei vanskelig og

usikker tid i etterkant av flommen Synne des 2015

Men med et stort pågangsmot og optimisme hos eierne og ansatte, og stor lokal innsats fikk bedriften på fote, og framstår i dag som ein viktig nisjebedrift som leverer ettespurte produkter!

 

Den andre viktige bedriften er Marlink AS / Eik Teleport

Gjennom disse to bedriftene blir Hovsherad  kjent langt utover kommunegrensen og regionen.

Den siste virksomheten eg vil trekke fram er butikken, uten lokal muligheter for å gjøre sine innkjøp lokalt er et viktig fundament for et godt nærmiljø vekke!

I tillegg til dagligvarehandel fungerer denne som en viktig møteplass.

Derfor er det gledelig at den viser gode omsetningstall, det er takket være bevisste innbyggere!

 

Og så, gratulerer til de ansatte og kundene: Coop Marked Hovsherad som Årets butikk 2017!

Jeg slutter meg til ordene frå butikksjef Siv Mette Hove: ”Dette er helt rått”

Men husk det er mange krefter som truer den lokale butikken, så dere må stå på sammen!

 

Eik- Hove værstasjon, er også med på å sette bygdå på kartet, bokstavelig talt!(Haga)

 

 

Så ser vi at flere flytter til bygda og bygger hus, folk som har flytta ut kjem heim, og vi ser en tendens til at folketallet øker.

Alt i alt, viser dette at det skjer mye positivt her i Hovsherad.

Arbeidsplasser, tilflytting, skule, barnehage og et velfungerende lag og foreningsliv, er helt avgjørende for å skape liv på bygda og gi gode oppvekstvilkår!

 

Dette er viktig både for kommunen og innbyggerne

Det bidrar te at det skapes gode lokal- og bygdesamfunn,

også i Lund kommune.

 

 

Gjennom det engasjement som hver og en av dere viser her i bygda, skaper dere det gode liv, her dere bor!

 

Lund kommune deler 2. hvert år ut kulturpris som nettopp he som formål å påskjønne personer som gjennom mange år har utført et uegennyttig arbeid for kulturlivet.

 

I denne sammenheng er det fint å minne dokke på at prisen for 2017 gjekk te en fra Hovsheradbygdå; Andreas Sveinung Steinberg, begrunnet med hans langvarig frivillig dugnadsinnsats både i historielaget, diverse redaksjonskomitèer,  skolekorpsarbeid menighetsarbeid og lokalpolitikken.

Han står som en flott representant for frivilligheten her i Hovsherad!

 

Eg trur mange av de som drive med frivillig arbeid, har opplevd glede og felleskapsfølelse, og at det var verdt slitet når:

 

 

  • Du som en del av dugnadsgjengen er med når et idrettsannlegg innvies

eller et renovert Hovstun markeres .

  • Eller når en frå ditt lag oppnår gode plasseringer i konkurranser.
  • Og når Treskofestivalen er over, og forhåpentligvis har gitt glede og samvær for mange besøkende, og et godt overskudd til laget!
  • Eller når du gir ei hjelpende hånd til en nabo eller en av våre

eldre, og ser takknemligheten hos personen fordi du hadde tid til han.

  • Og ikke minst når 17. mai komitèen kan pusta lettet ut sent på kvelden fordi det hele gikk godt!

 

Men dette engasjementet, alle disse dagene og timene som utallige bidrar med, har ikke bare en verdi for den enkelte, men er i høyeste grad svært verdifullt for lokalsamfunnet og kommunen.

 

Så derfor vil eg benytte denne anledningen til å takke alle som gir av seg sjel, stiller opp for fellesskapet, og utfører en uegennyttig innsats for at andre skal lykkes, eller utvikle seg, eller for at noen ska få en bedre hverdag.

 

Ja, gjennomføringen av17. mai arrangementer i bygd og by ville ikke vært mulig uten alle de som stiller opp for lokalsamfunnet sitt.

 

Takk til alle dokke som tar leder- og styreansvar og er med i lag og organisasjoner.

 

Det er viktig at vi heier på alle de som bidrar til utvikling og optimisme.

De som gjør noe for bygda og andre.

Det gir motivasjon og økt samhold!

Det er en god ballast å ha når vi også møter motgang!

Mange stille opp, men mitt ønske er at enda flere skal være med å delta i lokalsamfunnet!

 

Jeg tror at noe av de kvalitetene jeg har fokusert på i min tale her i dag, er en del av årsakene og forklaring på at Norge scorer så høyt på FN`s  lykkebarometer.

 

 

Ja, ett år inntok vi første plassen og fikk oppslag i media som ”Nordmenn er verdens lykkeligste”!

Arbeid, frihet, god helse og godt styresett er helt selvsagt grunnleggende faktorer i ei sånn vurdering.

Men frivillighet og lokalt engasjement spiller en svært viktig og avgjørende rolle!

 

Husk at det er vi selv som skaper samfunnet vi bor i, og former

hverdagen vi lever i!

 

Dine ord og handlinger har stor betydning ikke bare for deg sjel, men ogsåfor andre!

 

 

 

Kjære alle sammen!

 

Igjen, gratulerer med nasjonaldagen!- og lykke til med feiringen videre!

 

Takk for meg!

 

 

 

 

Eg skal avslutte med et dikt som hette  ”Eg kan” (alle er god ete någe)

 

”Eg skriv ikkje fint, eg les ikkje fort, så meg er det lett å terge.

Men gjeld det å springa avstad som ein hjort, å dukka i elva, å klatre i berget..

Jau, det kan eg greie, jau detgår nok an, om nokon vil seie; dei trur at eg kan”

 

Eg somlar og rotar, sit aldri i fred og får aldri ferdig ei lekse.

Men gjeld det å lokke ei mor ti lå le, ein hund til å danse, ein blom til å vekse..

Jau, det kan eg greie, jau, det går nok an, om nokon vil seie; dei trur at eg kan.

 

Eg greier mest aldri å fanga ein ball, eg spring nok, men stega er tunge.

Men gjeld det å stella ein hest i ein stall, ein sjuk i ei seng og ein ørliten unge..

Jau, det kan eg greie, jau, det går nok an, om nokon vil seie; dei trur at eg kan!

 

 

 

Halldis Moren Vesaas som heter:

 

” Å vere i livet”

”Fattig var du om aldri

I livet du kjenne fekk

At mellom deg og dei andre

Levande straumer gjekk

Av tillit og varme som styrkte

Kvart band som til livet deg batt,

Og lar deg få kjenne,

Når alt blir gjort opp,

At meir enn du gav, Fekk du att.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikkje først og fremst fordi knopper spretter og det blomstrer i bakker og li!

 

Nei, fordi det er en dag der det meste er lov, og der det gjerne blir litt for mye av alt!

Som is, brus, kaker og pølser, og opp i det hele vennskaplig kappestrid!

Som mange nok skal være med på senere nede på idrettsbanen.

 

Men det er ikke bare derfor det er en festdag, det er også fordi vi i dag samles for å hedre og hylle vårt fedreland, vår selvstedighet og grunnloven.

 

 

Henrik Wergeland som ble kalt 17. mai kongen, mens han levde.

Han var ein av dei første som arbeidet for at 17. mai ble ein festdag og la grunnlaget for de tradisjonene vi har i dag.

Han skrev også den første nasjonalsangen for barn; «Vi er en nasjon vi med»

 

Og så må vi ikke glemme Bjørnstjerne Bjørnson, som var den som tok initiativet til det første barnetoget i Christiania i 1870.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er hans fortjeneste at vi går i tog og vinker med det norske flagget i rødt , hvitt og blått!

Og det er han som har skrevet vår nasjonalsang: «Ja vi elsker dette landet»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til de unge;

Det kan være på det praktiske plan eller mer menneskelig

Mange sliter til tross vi lever i et av verdens rikeste land

Er det fordi kravene for å lykkes er for store

Styres vi for mye av de ytre omgivelsene; venner, reklame

Vi måles og testes og lever under et konstant press?

Rus og spiseforstyrrelser kan bli konsekvenene, det er jo helt meningsløst!

Det er mestring som gir selvtillit.

Minas leserbrev – jeg har fått nok! Tankevekkende!

Du, vær sjef i ditt eget liv

Det er mange måte rå leve et liv på

 

Kanskje me oftere må ty til begrepet; Godt nok!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På dei 202 årene som har gått siden vi ble en egen nasjon har landet vårt hatt

en rivende utvikling.

Takket være uttallige menn og kvinner som har tatt ansvar og vist vei.

 

Vår tidligere historie er grunnlaget for nasjonen, og for ditt og mitt liv!

 

Viktige hendelser, institusjoner og personer utgjør et fundament for våre

liv og spiller på en måte en rolle som stabbesteiner, når vi er

underveis og kanskje på  leit framover!

 

Kongen sa i sin nyttårstale:«Om du ser deg tilbake, kan du lettere få balanse.

Slik kan fortiden og de som gikk opp løypene hjelpe oss å finne fram»

Han snakket om betydningen av de lange linjene i våre liv.

 

Eg vil eg trekke frem någen få eksempler på viktige  hendinger opp igjennom historien:

 

 

Det er utallige folkevalgte som igjennom krevende prosesser og kloke beslutninger som

Har bygget landet vårt!

Av lokale stortingsmenn er det naturlig å trekke fram Didrik Sigbjørnsen og ikke minst Ole

Gabriel Ueleand, bygdas egen høvding, som bl. a var med på å sørge

for at vi fikk et folkestyre i landet vårt i 1884! (formannskapslovene)

 

 

En mengde kvinner og menn har opp igjennom historien sloss for tryggere liv for

deg og meg gjennom lovfesting av rettigheter på utallige områder som helse og arbeidsliv.

I hele landets historie har tusenvis av anleggsarbeidere og mange dyktige ingeniører bygget imponerende fabrikkanlegg, veier og jernbane i et krevende landskap og i et tøft arbeidsmiljø.

 

Over hundre år senere går fortsatt togene gjennom den fæle Drangsdalen (som den ble kalt),

og som på det meste hadde 10 tuneller. Med navn som Lyngodden, Migaren, Vasende, Øikto, Sprangfjell, Bjødnetjødna og Fossekampen.

 

I fjor feiret vi 70 år siden freden kom til Norge, etter 5 år med krig og okkupasjon

I den tidå gjekk mange i front og la ned et stort uegennyttig arbeid og sloss mot

akupasjonsmakten for at me skulle bli et fritt land igjen!

Ved lokale steder som Steine og Mysing var baser for motstandsarbeid.

Nei dere; Vi må ikke, og kan ikke ta fred og frihet for gitt!

 

 

På 1960 tallet fant vi oljen som førte til en enorm velstandsutvikling for landet.

Oljearbeiderne var foregangsmenn og kvinner på sitt felt, i et risikofylt arbeid for fellesskapet.

Dessverre er det alt for mange eksempler på at liv har gått tapt!

 

Og tenk på alle de grûndere og ledere innen næringslivet og organisasjonslivet som har

gått føre og vist vei!

Vi har gode eksempler på det i vår egen kommune:

  • Nordan, Omdal Transport, og eg vil trekke fram mange driftige bønder.

!

 

 

 

 

I år er det 25 år siden forrige konge, Kong Olav døde, og dermed feirer vi i år

25 års jubileum for Kongeparet; HM Kongen og HM Dronningen!

De knytter oss sammen i ei tid der flere og flere lever forskjellige liv.

De har gjennom sin væremåte, og i møte med folket vise medfølelse når

ulykker rammer, og har blitt et folkekjært kongepar!

 

Og til barna/de unge vil eg si: husk det er dokkas egne forfedre og foreldre som påvirker og

former deg til den du er blitt, både gjennom arv og det miljøet

du ble omsluttet av!

 

Summen av alt som har hendt før, beslutninger som er tatt, bragder

som er utført har ført oss fram til det Norge som er det landet vi kjenner i dag;

utviklet seg til en raus, mangfoldig, fargerik,  inkluderende og fredfull velferdsstat ,

og som mange andre misunner oss!

 

Årlig blir derfor også Norge rangert høyt på statistikken over

verdens beste land å bo i!

 

 

Men!!!

Desse godene og felleskapsopplevelsen er det ikke alle

som for ta del i!

Vi må ikkje gløyme at det er mange som faller utenfor, som slettes

ikke lever det gode liv.

 

Og i ei tid med økende arbeidsledighet, så vil dette tallet øke

 

Men uavhengig av jobb, også i tider med tilnærmet fyll sysselsetting,

så er det mange som sliter i kverdagen!

 

Folk i alle aldre og i forskjellige livssituasjoner

 

Årsakene er mange;

det kan være knyttet til rus, sykdom, ensomhet, fattigdom og manglende integrering!

 

Ekstra ille er det når barn og unge faller utenfor; spesielt som følge av mobbing og

diskriminering, 

og elever på videregående som velger å droppe ut av skolen på grunn av at de

 ikke klarer å innfri forventninger fra omgivelsene!

 

 1 av 3 unge som begynner på videregående skole har ikke fullført utdanningen

 

(71.000 personer i alderen 15-29 år er verken i arbeid, utdanning eller opplæring

290.000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser

700.000 personer i arbeidsfør alder mottar helserelaterte ytelser

I perioden 2015-2017 var det 50.000 flyktninger som venter på å bli bosette og integrert)

 

 

Dokke!- me har enda en jobb å gjøre i lag slik at også dei som er utenfor

blir sett og blir invitert med inn, og landet vårt blir enda bedre å leve i!

 

I Norge er vi kjent for et sterkt fellesskap.

Nettopp derfor føles det tøft å være den som havner utenfor, og ikke kunne

delta på viktige samfunnsarenaene!

 

Som skolen, arbeidsplassen, de sosiale nettverkene og i familielivet

 

Først og fremst er det en svært tung belastning for den det gjelder, men også

Samfunnet påføres store kostnader, ikke minst menneskelige ressursen!

 

Samfunnet trenger alle!

 

Dette er et nasjonalt problem, men må løses lokalt, du og eg utfordres!

 

I vårt daglige liv i møte med andre mennesker og kulturer utfordres vi til å;

 

 

vise vilje til å støtte og hjelpe andre

være åpen, lyttende og nysgjerrig til det ukjente

om å vise respekt for forskjelligheter

 

Kort og godt handler det om at vi som bor i lokalmiljøene må bry oss om hverandre.

 

Det er ikke først og fremst offentlige ordninger og politiske systemer og vedtak, s

om sørger for at folk blir inkludert-

det er det du og eg gjør, eller ikke gjør som er det avgjørende.

 

Det er i nabolaget, i skolegården, på arbeidsplassen, i foreningslivet og på idrettsanleggene mennesker kan inkluderes.

Det være seg flyktinger  som kommer til kommuene eller en Lunddøl som flytter fra et nabolag til et annet!

 

Det er her innbyggerne skal leve og ha det hyggelig, og måten vi blir tatt imot er helt avgjørende for hvordan våre liv blir, og det er helt uavhengig av jobb, utdanning og bakgrunn!

 

Så la oss i dag og i dagene som kommer ha litt ekstra oppmerksomhet, når vi møtes i små og store sammenhenger mot de som en eller annen grunn står utenfor!

 

Eg dansk elev formulerte seg slik en gang i sin undring over livet::

 

”Hva lever vi for? Og fikk til svar:Vi lever for de andre

Han spurte videre: Men hva lever de andre for?

Da ble svaret: De lever for at vi skal ha noe å leve for!

 

Enkel, men god livsfilosofi synes eg!

 

Det er summen av små og store bånd som vever dette langstrakte, spredt bebygde landet sammen. Når vi blir testet, er det styrken av begrepet «vi» som avgjør at Norge er et godt land og leve i for alle (JGS)

 

Ha en fin nasjonaldagsfeiring videre og

Takk for oppmerksomhet