Ordfører

Fungerende ordfører i Lund kommune er Gro Helleland (KrF)

For å kontakte fungerende ordfører:

Telefon:5140 4701

Mobiltelefon: 97 65 88 50

E-post: gro.helleland@lund.kommune.no 

   

 

 

Ordføreren er kommunens fremste representant og ivaretar de gjøremål som følger vervet gjennom lover, forskrifter og reglement.

Det er ordføreren som tar seg av større representasjonsoppgaver, og gir informasjon til media om viktige saker og vedtak.

Ordføreren er ombudsmann og vil gjerne ha kontakt med innbyggere som har saker å ta opp. Kontordøra er åpen for besøk.

Ordføreren er også næringsansvarlig i kommunen, så ta kontakt når det gjelde ideer, saker eller søknader.