Ordførerens gjestebud

Fredag 8. desember om kvelden hadde ordfører Kjell Erfjord invitert om lag 100 personer som bor i Lund kommune til stort gjestebud på Lundetun. Inititiativet kom fra en gruppe som jobber for økt forståelse og dialog mellom forskjellige grupper i lokalsamfunnet. Gjestene hadde derfor ulik bakgrunn, og det var blant annet et stort innslag av mennesker med tilknytning til SANA samt flyktninger som nå er bosatt i Lund.

Kjell Erfjord ledet dette gjestebudet som for første gang ble arrangert i Lund. Lundetun var virkelig pyntet til fest denne kvelden. Innledningsvis minnet ordføreren om hvor viktig det er å komme sammen med andre mennesker for å skape forståelse og etablere godt samarbeid mellom mennesker. Dette gjelder kanskje spesielt når det dreier seg om forskjeller i forhold til språk, kultur, religion og hudfarge. Ordføreren presiserte også at alle mennesker har et behov for å være sammen med andre mennesker !

Det var på forhånd knyttet stor spenning til hvem kveldens hemmelige gjest og kjendis i Rogaland kunne være. Etter at gjestebudet var kommet litt i gang dukket Tora Aasland opp (Fylkesmann/”Fylkeskåne”) ; til stor tilfredshet for de frammøtte.

Gjestene ble presentert et rikholdig og flott program. Det var bl.a. pianospill og sang av en beboer på SANA fra Uzbekistan, dans ved Tina Mydland, flott sang og musikk av et band bestående av Pål Olsen, Øystein Stensheim og Georg Eidem. Ordføreren hadde dessuten et par leker på lur, noen bordkonkurranser samt intervju med Tora Aasland. Maten som ble servert må heller ikke glemmes. Den var helt topp. Først var det gryterett med ris, og seinere på kvelden ble det servert kaffe og småkaker. Håndballgruppa hadde tatt på seg ansvaret for serveringa.

fra en av lekene til ordfører
Foto: Svein Tore Åtland

Tora Aasland holdt en interessant og tankevekkende tale hvor hun tok utgangspunkt i begrepene mangfold, integrering og likeverd samt hvor viktig det er å ta vare på hverandre. Dette utdypet hun med henvisninger til internasjonal lovgivning og konvensjoner som alle FN-land har forpliktet seg på. Hun minnet om at mange nordmenn i tidligere tider emigrerte til Amerika for å søke lykken og sammenlignet dette med innslaget av mennesker fra andre land som nå oppholder seg i Norge. Hun roste initiativet som ordføreren i Lund hadde tatt til dette gjestebudet og presiserte avslutningsvis at alle mennesker er like mye verd uansett hudfarge og bakgrunn !

Gaven til Tora Aasland var et par spesiallagde tresko i nasjonalfarger ; fra Eik Treskofabrikk i Hovsherad. Ordføreren hadde et ”lite” ønske om at ”fylkeskåna” for framtida benyttet disse skoene i alle sammenhenger hvor Kongehuset besøkte Rogaland fylke !

9/12-06, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut