Ordføreren spør

2 statssekretærer møtte helselederne i Rogaland

Ordføreren presset på for lokalsykehuset

På det årlige Strategiske ledermøtet 13.11.2015 mellom Helse Stavanger HF og kommunene, benyttet ordfører Olav Hafstad anledningen til å spørre om Flekkefjord sykehus.

Møtet fant sted i bystyresalen i Stavanger, og de store linjer i helse-Norge akkurat nå ble drøftet. Statssekretær Lisbeth Normann presenterte regjeringens Primærhelsemelding. Statssekretær Anne Grethe Erlandsen gjennomgikk Nasjonal helse- og sykehusplan. Et gjennomgående trekk ved presentasjonene var økt satsing på kvalitet, brukermedvirkning og kompetansebygging, samt overgang til teamarbeid i kommunehelsetjenesten.

Underliggende budskap var at både Norge og kommunene står overfor såvidt store utfordringer at det må større kommuner til. Små kommuner vil ikke makte disse oppgavene, slik regjeringen ser det.

Ellers framkom om kirurigisk akuttilbud ved lokalsykehus:

Lysark_564x317.jpg

Ordfører Olav Hafstad benyttet anledningen i den avsluttende spørrerunden å lufte sin frustrasjon over at lokalsykehusene utsettes for et utilbørlig press i retning avvikling. De er små og robuste, og fortjener et liv nær pasientene! Statssekretær Erlandsen innledet svaret på flere spørsmål hun fikk med å understreke at hun og regjeringen ikke vil nedlegge lokalsykehusene. De skal fortsatt finnes over hele Norge. Men akuttkirurgisk tilbud levnet hun ikke noen framtid i lokale sykehus. Denne del av behandlingstilbudet må sentraliseres, jfr lysarket over.

Etter møtet var slutt nyttet Hafstad anledningen til en videre samtale for å få utdypet statsekretærens syn.

I samtale med statssekretær Erlandsen.jpg

Statssekretæren gjentok at Flekkefjord sykehus har ei lys framtid. Akuttkirurgi er ikke aktuelt å videreføre, til det er det for få oppdrag. Hun sa også: Vi tror at føden kan opprettholdes. 

Referent: Trond A Skjæveland, kommunalsjef