Ordføreren på arbeidsplassbesøk

Vår nye ordfører Olav Hafstad ønsker å bli bedre kjent med arbeidsplassene i kommunen. Derfor har han utfordret administrasjonen til å tilrettelegge noen arbeidsplassbesøk. Mandag 12. november var det fokus på kommunens omsorgstjenester; dvs. Lund Sykeheim og Hjemmetjenesten.

Ho-sjef Aud A. Eriksen sammen med avdelingslederne Wenche Orlin (institusjon) og Anne Berit Helleren (hjemmetjenesten) informerte først om organisering av samt omfang på disse tjenestene. På sykeheimen er det nå 35 faste plasser med om lag 40 årsverk her. Hjemmetjenesten har bl.a. ansvar for ca. 40 omsorgsboliger pluss 50 trygghetsalarmer. I denne tjenesten er det ca. 24 årsverk.

Lederne gav uttrykk for at de hadde dyktige medarbeidere med god arbeidsmoral. Samla fravær er for tiden rundt 5 %. Neste år tas et nytt turnusprogram i bruk. Det er forhåpninger om at dette blir et godt virkemiddel dersom noen ansatte ønsker å øke små deltidsstillinger.

Besøket ble avsluttet med omvisning: med litt prat underveis både med beboere og ansatte. Ordfører og rådmann gav avslutningsvis uttrykk for at de var imponert over det som denne dagen var blitt dem fortalt og vist fram i forhold til kommunens omsorgstjenester.

13/11-07, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut