Ordføreren i Lund oppfordrer de næringsdrivende til å opprette en handels- og næringsforening i kommunen

Til gode næringsdrivende i Lund

 

Handels- og næringsforening i Lund

 

Som dere sikkert er kjent med har aktiviteten i Lund Næringsutvikling AS opphørt, og selskapet er under avvikling. Selskapet var eid av næringsdrivende i Lund og Lund kommune. I forbindelse med avviklingen vil det bli et overskudd på ca kr. 174.000,- som er foreslått brukt til opprettelse av en handels- og næringsforening i Lund.

 

Kommunen ser det som svært ønskelig at det opprettes en slik forening. Det er viktig at de handels- og næringsdrivende er organisert slik at deres stemme lett kan bli hørt og fordi en slik forening også blir en viktig samtale- og diskusjonspartner for kommunen og andre, ikke minst i forbindelse med ny E-39 og de muligheter som da melder seg.

 

På denne bakgrunn oppfordrer jeg dere til å etablere en handels- og næringsforening i Lund så snart som mulig i løpet av 2020. Jeg håper på et godt engasjement for å få dette til, ikke minst fra alle næringsdrivende i alle 3 sentra i kommunen.

Dersom jeg som ordfører kan bidra med noe hører jeg gjerne fra dere. Nå er jeg spent på hvem som tar opp denne pinnen og drar dette i gang.

Denne henvendelse sendes til forhåpentligvis alle næringsdrivende. Dersom dere kjenner til at noen ikke mottar denne epost vil gjerne ha tilbakemelding.

 

Med vennlig hilsen

 

Hogne Skjerpe

ordfører