Off

Ordføreren hilser kommunens innbyggere

Kjære Lunddøler.

Som ordfører i kommunen ønsker jeg å henvende meg til hver enkelt av dere i forbindelse med den helt spesielle situasjon vi er oppe i.

Lund kommune har satt krisestab i forrige uke, og dette er en pågående situasjon hvor ledelsen har daglige møter. Jeg deltar selv på disse møtene, og kan forvisse dere om at det blir lagt ned et meget omfattende og godt arbeid av dem som er satt til å håndtere dette lokalt i Lund.

Det er svært viktig at vi alle er solidariske og følger opp de råd som blir gitt av sentrale og lokale myndigheter gjennom media. Kommunens hjemmeside og face-bookside vil holdes oppdatert av viktige meddelelser så lenge krisen pågår.

Vi har så langt vært heldige som hittil ikke har fått påvist noen smitte i vår kommune. Likevel er det ekstra viktig å gjøre alt vi kan for å hindre smittespredning.

Kommunen styres på helt ordinær måte med den politiske ledelse og administrasjon. Naturlig nok vil mange møter og samlinger bli avlyst i perioden, men de ordinære beredskapsplaner følges.

Jeg vil oppfordre alle innbyggere om å ta vare på hverandre og å hjelpe naboer eller andre med behov for hjelp. Det kan være handling av matvarer til folk i karantene etc.

Det er videre viktig at dere innbyggere ikke tar unødig kontakt med kommunens kriseledelse eller helsetjeneste. Dette slik at disse kan få utført de viktigste arbeidsoppgavene. Inntil nå vil jeg berømme dere innbyggere som i så stor grad har forholdt dere i ro og ikke belastet apparatet unødvendig.

Ellers kan jeg forvisse dere om at våre omsorgstjenester for det meste går som normalt. Det gjelder både Omsorgssenteret og hjemmetjenesten. Så vil det nok være litt begrensede tilbud en del andre tjenester i en periode. 

Jeg føler også på en stor omsorg for bedriftene i kommunen. Det kan bli noen tøffe tak fremover, og jeg vil forsikre både små og større bedrifter at jeg vil så langt det er mulig gjøre alt for å hjelpe i en krevende situasjon. 

Så tror jeg at ved å stå sammen i disse dager vil vi komme styrket ut av denne krisen.

 

Vennlig hilsen

Hogne Skjerpe

Ordfører