Ordfører: Til lag og foreninger i Lund

Til lag og foreninger i Lund

 

Krevende tider for kultur, idrett og frivillighet.

 

Vi er inne i en veldig krevende tid for kultur-, frivillighet og idrettssektoren i kommunen, der både bedrifter, virksomheter, lag, foreninger og enkeltpersoner har sett inntektene sine helt eller delvis forsvinne nærmest over natten. Regjeringen har fremmet en tiltakspakke for å støtte opp under frivilligheten og dempe de økonomiske virkningene.

 

Som ordfører i Lund kommune vil jeg uttrykke stor sympati for den situasjonen som dere alle har kommet i pga koronavirusutbruddet.

 

Jeg ønsker en tilbakemelding fra lag og foreninger innen kultur, idrett og frivillighet om hvordan krisen påvirker deres arbeid og aktiviteter, nå og fremover, og hva dette betyr for foreningens økonomi.

 

Dersom dere har synspunkter om hva kommunen evt. kan bidra med hører jeg gjerne fra dere.

 

Med vennlig hilsen

Hogne Skjerpe

Ordfører

hogne.skjerpe@lund.kommune.no