Ordfører og rådmann på julebesøk

Det er tradisjon i Lund at ordfører og rådmann før jul besøker næringslivsledere og bedrifter i kommunen. I år gjennomføres dette 20. og 21. desember, og gaven fra kommunen var en blomsterkorg fra Monika Hammersmark sitt gartneri.

Tirsdag 20. desember startet dagen på Stabburet Juicefabrikk på Ualand. Der fikk vi flott omvisning av Kari Alice Høyland som tok oss med rundt i hele fabrikken. Det var både interessant og imponerende. Nytt utstyr til nesten 15 mill. kroner er tatt i bruk det siste året, og kapasiteten er nå 7500 liter juice i timen ! Nå er det 12-13 ansatte, men dette økes noe opp i sommerhalvåret.

Etterpå var vi innom Omdal Transport AS som også kunne fortelle om stor aktivitet og at de gledet seg til å flytte inn i nye lokaler som bygges ved siden av E-39 ved nedkjøringen til Ualand. Nybygget skal inneholde kontorer i 2. etasje og butikk (samvirkelag) i underetasjen.

Arvid Skåland (AMS) kunne fortelle om stor aktivitet både i år og til neste år. Foto: Svein Tore Åtland

Deretter bar det til bedrifter på Haukland og i Moi sentrum. Tilbakemeldingene var også her gode. 2005 har for de fleste vært et meget godt år, og utsiktene for 2006 peker også i riktig retning. Som et eksempel nevnes datafirmaet AMS på Haukland. Arvid Skåland kunne fortelle om stor aktivitet både i år og til neste år. Det var nå derfor behov for nyrekruttering for å dekke etterspørselen av firmaets tjenester. Hovedtyngden av kundene er i Rogaland og i Møre-området, men på Østlandet var det for dem også et interessant marked innen produksjonsstyring, logistikk og andre konsulent-tjenester.

Onsdag 21. desember står NorDan, Eik Jordstasjon og Eik’s Treskofabrikk på programmet for julebesøk.

21/12-05, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut