Optimistprisen til Ualand

De ansatte ved Stabburet Juicefabrikk på Ualand fikk ”Optimistprisen” i 2007. Prisen ble i år delt ut for 8. gang. Tradisjonen tro fant prisutdelingen sted i forbindelse med Aurefestivalen på Moi lørdag 11. august

Leder i Næringsforeningen Kjell Jan Støre sa i sin tale at Næringsforeningen hadde lagt vekt på følgende da Juicefabrikken ble valgt ut som prisvinner i 2007 :

  • De ansatte har vist et flott engasjement i et marked hvor det er stor konkurranse.
  • Fabrikken produserer nå 14.000 tonn årlig ; dvs. om lag 10 % av det totale volumet i Norge.
  • Stabburet har de siste årene investert 15 mill. kroner i nytt utstyr, og bedriften sysselsetter i dag 12 årsverk.

Driftsleder Arvid Høyland fra Juicefabrikken mottok prisen. Prisen var i år en plakett med inskripsjon.

Prisvinner i 2006 var Stein Otto Alm. I 2005 fikk Tanja og Svein Arne Hamre ”Optimistprisen”.

13/8-07, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut