Oppvekst og kultur

Kommunalsjefen for oppvekst og kultur har det overordnede ansvaret på etaten . Kommunalsjefen har det administrative, økonomiske og pedagogiske ansvar.  Ansvar for tilsettinger, personalansvar og store oppgaver innen kultur. I tillegg har kommunalsjefen ansvar for barnehager, skoler, lærlinger, fremmedspråklig undervisning, eksamen i grunnskolen, ledermøter, ungdomsarbeid og kultur, voksenopplæring, reiseliv, fritid, kompetanseutvikling m.m.

e-post adresse: lisem@lund.kommune.no

 

Avdelingsleder oppvekst har blant annet ansvar for lønn, utlysninger, skoleskyss, budsjettkontroll, tilskudd til private barnehager, statistikk, fakturabehandling og refusjoner og saksbehandling innenfor området.
e-post adresse: peggy@lund.kommune.no

Avdelingsleder kultur har blant annet ansvar for kinoen, Ungdommens kulturmønstring og annet ungdomsarbeid, teater/ kulturarbeid, samarbeid med lag- og organisasjoner, Lundetun, Lundbadet, andre arrangement, statistikk, merkantilt arbeid, forebyggende barne- og ungdomsarbeid, Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken.

e-post adresse: hilde.flotre@lund.kommune.no

Biblioteksjef og Museumspedagog er i mange sammenhenger også med i staben, selv om de i tillegg har avdelingsansvar.

Spesialpedageogene har ansvar for spesialpedagogisk hjelp for alle førskolebarn og barnehager i Lund.

e-postadresse:  camilla@lund.kommune.no og ella.hamre@lund.kommune.no