Buss utfor

Trafikksikkerhetsmidler bevilget til planlegging

Oppstart av reguleringsplaner for gang- og sykkelsti til Skåland og i Hovsherad

I disse dager blir det varslet oppstart av arbeid med å lage reguleringsplaner for to gang- og sykkelstier. Den første går fra Lundestranda til Skåland og den andre fra Handeland til Eik sentrum. Spesielt i Hovsherad blir mange grunneiere berørt, og kommunen planlegger å ha et folkemøte på Hovstun nå i høst før vi setter igang planarbeidet der. Der vil det bli god mulighet for grunneiere til å komme med tidlige innspill i forhold til både trase-valg og annet.

John Skåland