Oppfordring til digital rapportering

Fra jaktåret 2012/2013 kan jaktledere velge å registrere "sett elg-" og "sett hjort-" skjema for sitt jaktfelt på nettet. 

 

Alle jaktledere oppfordres til å registrere disse opplysninger på www.settogskutt.no.

 

Disse registeringene kvalitetssikres av valdansvarlig før datene godkjennes og de importeres til hjorteviltregisteret.

Godkjennes dataene underveis i jaktsesongen, får alle løpende oversikt over hvor mange dyr som observeres og felles i de ulike jaktfeltene.