Oppfordring til å fjerne trær og vekster ved gatelysene

Lund kommune har fått tilsyn på gatelysanleggene. I den forbindelse er det flere steder grodd opp trær og vekster som både skygger for lyset og er for nær lamper og ledninger.

Kommuens folk vil rydde det som står på kommunens grunn, men vi oppfordrer sterkt alle beboere som har gatelys i sin nærhet, å sjekke forholdene på sin eiendom og sørge for at linjer og lys har tilstrekkelig "pusterom".

 

John Skåland