Vinterlandskap

Oppfølging av leieavtaler

Det orienteres med dette om diverse krav angående leieavtaler i Lund kommune.

Brevet nedenfor sendes per post til alle bønder som søker produksjonstilskudd og de som leier jord ut av kommunen.

 

 

Leieavtaler+Lund+kommune.pdf