Rådhuset i Lund kommune

FLOM I LUND

Oppdatert informasjon fra helse og oppvekst

 

 

Rådhuset i Lund kommune
Rådhuset i Lund kommune

Avtaler på helsestasjonen

Alle avtaler på helsestasjonen denne uken (uke 50) avlyses, utenom vektkontroller av nyfødte og vaksinasjoner.
Planlagte legetimer på helsestasjonen vil også gå ut.

Vi vil ta forløpende kontakt med de som har fått avlyst konsultasjoner, er det noe dere lurer på kan det bli tatt kontakt
på mobil:
Sylvia (Helsesøster) 48957634
Hanna (Asylsykepleier) 48957622

 

NAV Lund

Alle avtaler på NAV denne uken (uke 50) avlyses.

NAV kontoret i Lund er per i dag ikke egnet til å ta imot folk. Ansatte ved NAV Lund kommer til å etablere seg ved andre NAV kontor og vil ha redusert kapasitet. Trenger du kontakt med NAV Lund anbefaler vi deg å ringe 5555 3333 og legge igjen beskjed. Så vil vi kontakte deg. Eventuelt bruke NAV.no til å sende melding. 
Når det gjelder de kommunale tjenestene som sosial stønad, bostøtte, husbankordningen m.m så vil det være personal tilstede på rådhuset. Med spørsmål som ikke kan vente kan dere henvende dere i resepsjonen på rådhuset og vil da bli vist videre. 

 

Oppvekst og kulturetaten

Alle skoler og barnehager er åpne i Lund kommune i dag, driften går som normalt og skoleskyssen er på plass. Lundbadet, Lund bibliotek, Lundetun og Lund kulturskole er også i vanlig drift. Vi ønsker alle elever og brukere velkommen.

 

Lise og Trond, kommunalsjefer

 

------------

I forbindelse med den store flommen i helga vil Lund kommune informere om følgende:

Veien mellom Moi og Hovsherad er åpen igjen.

  1. Dersom noen trenger akutt hjelp skal ordinære nødnummer benyttes: BRANN 110 – AMBULANSE 113 – POLITI 112

Disse nødsentraler kanaliserer beskjed til rette vedkommende i Lund.

  1. Veier: Se oppdaterte opplysninger på vegvesen.no.

Lokale veier rundt Moi og i Hovsherad, vurderes fortløpende. Vannstanden er synkende ved NORDAN og vi regner derfor med at Timrevik Bro blir holdt åpen fra nå av og framover. Moi gamle bro vil være stengt på ubestemt tid.

Veien mellom Moi og Hovsherad BLE ÅPNA SØNDAG KVELD.

Innkjøring fra E39 til Moi må fortsatt skje sørfra – avkjørsel ved Hamre.

  1. Foreldre oppfordres til å passe ekstra godt på sine barn da vi har observert mindreårige barn alene i flomområdet.
  2. Vi oppfordrer alle til å ta ansvar og yte hjelp til dem som har behov. Hvis dere kjenner til noen som sitter isolert eller har oversvømmelser, er det bar om folk tar kontakt med vedkommende.
  3. Etter mørkets frembrudd vil vi oppfordre innbyggerne om  ikke å oppholde seg i flomområdene dersom dette ikke er nødvendig.

 

Lund kommune                                                                              Lund Lensmannskontor

John Skåland                                                                    Svein Arild Bringedal

Brannsjef                                                                          Lensmann

Tips ein ven Skriv ut