2015 flom

Store nedbørsmengder i natt

Oppdatert flominformasjon pr 2.10. kl 05.30

Store nedbørsmengder i natt har ført til flere skader i natt. Men foreløpig ser det ut som Moiselva holder seg på et stabilt høyt nivå siden kl 04.00 i natt. Dersom den ikke stiger mer vil det ikke være større problem hverken for NorDan eller andre langs elva. Enkelte hus har fått vann i kjeller, bl.a. på Lundestranda.

Hovsvannet står meget høyt, men kommunen har ikke fått inn skademeldinger hverken fra Heskestad eller Hovsherad så langt.

PNM har hatt folk ute siden kl 03.00 i natt, og det har vært helt nødvendig med kontinuerlig rensk av rister og bekkeinntak for å forebygge. Rådhuset har vært bemannet siden kl 04.00.

Det understrekes at dette er situasjonen så langt vi er kjent med nå på morgenkanten.

John Skåland