Fly Hovsherad

Statens Vegvesen informerer:

Oppdatering om arbeidene på fv 3 til Hovsherad

Ifølge infoskiltene vil arbeid på veien foregå fram til 22. september mellom kl 8.30 - 20.30. Disse skiltene blir nå fjernet f.k. fredag.

Slik det ser ut nå, vil det også pågå arbeid f.k. fredag, men veien vil IKKE være stengt. Det vil bli manuell dirigering og eventuelt ledebil. Noe venting på likevel påregnes.

Mellom 25. september pg 1. oktober vil det ikke foregå arbeid på veien. Dette fordi veien skal "tørke opp" før første asfaltlag kan legges. Asfaltarbeidene vil starte opp 2. oktober og vil etter planen være ferdig i løpet av den uken. Under asfalteringen vil trafikk dirigeres forbi manuelt eller med ledebil. Også her må noe venting påregnes.

Siste asfaltlag vil bli etablert våren 2018.

Alt dette iflg. opplysninger fra Statens Vegvesen pr. 19. september.

 

John Skåland