Godt i gang i byggefeltet på Ualand

Opparbeidelse av resten av det nye boligfeltet på Ualand

Blant annet på grunn av den store byggeaktiviteten i det nye boligfeltet på Ualand har Lund kommune sett seg nødt til å opparbeide resten av feltet med vei, vann og avløp.

Lindland maskin
Lindland maskin

Arbeidene var ute på anbud og det var entreprenørfirmaet Lindland Maskin AS som ble tildelt kontrakten.

Lindland Maskin AS startet opp arbeidene forrige uke, og er nå godt i gang med arbeidene som forventes ferdig i løpet av høsten.

 

PNM-Etaten

Tips ein ven Skriv ut