Teamwork

Omsorgssenteret har åpnet opp for besøk

Sykehjem har åpnet opp for besøk. Besøket skal avtales med den gitte avdelingen. Besøkende må følge beskjeder fra de ansatte. Besøkene skal vare maks 15-30 minutter og det er kun 1 besøkende som får besøke beboer om gangen. Besøkene skal skje utendørs med 2 meters avstand til beboer.  De besøkende bes om å holde seg hjemme dersom de har vært syke eller kjent på symptomer den siste tiden.

 

Vennligst ikke ta med varer/blomster o.l.