Korona virus illustrasjon

Omsorgssenteret: Dagsenteret for hjemmeboende eldre "hyggestua" stenges. Aktiviteter avlyses.

Av hensyn til smittevern og forebygging av coronautbrudd på sykehjemmet, er det bestemt av kommunalsjef H&O og leder for hjemmetjenesten, at dagsenteret for hjemmeboende eldre ”Hyggestua” stenges. 

Dagsenteret holdes foreløpig stengt fredag 13.03 og mandag 16.03 for å redusere trafikken av mennesker inn på sykehjemmet. Bingo fredag 13.03 på storstua er også avlyst.

Alle aktiviteter og andakter er avlyst til og med mandag 13. april 2020. Endringer og utvidelser kan skje. 

 

De som fast benytter seg av tilbudet  er blitt informert