Olav Hafstad (Ap) blir ny ordfører

Dette ble klart på forhandlingsmøte mellom alle partiene onsdag 12/9-07 om kvelden. Fremskrittspartiet varsler i protokollen at de vil fremme eget forslag når det gjelder valg av ordfører. Bortsett fra dette var det enighet mellom partiene om fordeling av verv og posisjoner.

Hovedpunkter fra protokollen :

Ordfører : Olav Hafstad (Ap)
Varaordfører : Magnhild Eia (Sp)

Formannskap : AP 1, KrF 2, FrP 1 og SP 1

Leder oppvekst/kulturutvalg : KrF
Leder helse/omsorgsutvalg : FrP
Leder plan/næring/miljøutvalg : SP

Det nye kommunestyre møtes første gang 18. oktober.

13/9-07, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut