Offisiell åpning av NAV Lund

Fredag formiddag var det offisiell åpning av NAV Lund. Dette var det 15. NAV-kontoret i Rogaland av totalt 29. Åpningen ble foretatt av ordfører Olav Hafstad. Det var ikke ei tradisjonell snorklipping men derimot et revynummer fra lokalrevyen ”Dama di ja!”. Kari Nysted, Linda Gursli og Inger Turid Navrestad framførte på en glitrende måte ”NAV-nummeret” fra revyen men denne gang med en positiv vri på slutten : Innbyggeren som henvendte seg til NAV ble ikke sendt videre til andre i systemet men fikk all den hjelpen hun kunne tenke seg av den saksbehandleren hun møtte første gang!

I sin tale pekte ordføreren på at dette er en viktig lokal begivenhet og minnet om hvor viktig og selvfølgelig det er at brukerne alltid må være i sentrum. Slik som han vurderte det, skulle alt ligge til rette for at dette kunne bli et velfungerende NAV-kontor. Ordføreren overrakte Aud Asmervik Eriksen (NAV-leder) et fotografi av Knut Inge Johnsen.

Truls Nordahl
Foto: Svein Tore Åtland

Fylkesdirektør Truls Nordahl gratulerte også med dagen, med lyse og trivelige lokaler pluss smilende ansatte. Han minnet om at NAV-reformen er den største offentlige reformen etter 2. verdenskrig. På kort tid hadde de ansatte på Lund-kontoret opparbeidet seg et godt rykte innad i NAV-systemet. Utfordringene for NAV er å få flere i arbeid. Han lovet til slutt spesiell hjelp til Lund framover; med henvisning til permitteringene som nå har gåttt ut til NorDan-ansatte..

Det ble servert kaffi og kaker til gjester og publikum.

5/12-08, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut