Offentliggjøring av vedtak på veinavn

I h.h.t. Lov om stadnanm skal vedtak om adressenavn kunngjøres.

Offentliggjøring av vedtak på veinavn - OK-sak 037-14.pdf
OK-sak 037-14 Navn på veier i Lund kommune.pdf

Lund kommune kunngjør herved vedtak om gatenavn på følgende veier i Lund: Igletjørn og Øygarden.
For mer informasjon se OK-sak 037/14.