Du er her: Forsiden > HØRINGER

Offentlig ettersyn – Søknad om tillatelse til etablering av anlegg for akvakultur i Lundevatn

Rogaland fylkeskommune har mottatt søknad fra Norsk ørret AS om tillatelse til etablering av anlegg for akvakulturanlegg i Lundevatn v/Slettevoll.

På vegne av Norsk Ørret AS legges søknaden ut til offentlig ettersyn jf. forskrift av 22.12.2004 nr. 1798 om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret § 8.

Søknaden legges ut ved rådhusets resepsjon og her: 

Søknad om tillatelse til etablering av anlegg for akvakultur - Lundevatn - Lund kommune.pdf

 

 

 

Eventuelle uttalelser til søknaden sendes Rogaland Fylkeskommune.

Postadresse: Postboks 130 Sentrum, 4001 Stavanger.

E-post: firmapost@rogfk.no

Frist for å gi uttalelser settes til 12. april 2019.