Offentlig ettersyn – reguleringsplan for Hammeren barnehage III

PNM-utvalget vedtok i møte 12.04.2018 å legge endring av reguleringsplanene for Hammeren barnehage II og Moi sentrum ut til offentlig ettersyn.

Planbeskrivelse.pdf

PLANKART 30.01.2018.pdf

Reguleringsbestemmelser.pdf

Vedtak om offentlig ettersyn.pdf

 

Frist for å gi uttalelser til planen settes til fredag 08. juni 2018.