Hva er viktig for deg

Hjemmetjenesten satser:

Offensiv tilnærming til velferdsteknologi

20171113_121259

Sykepleier Gunn Snefrid Stenberg og leder av hjemmetjenesten Alice Skår Østrem, samt ergoterapeut Kjell Nesgård, hadde tirsdag møte med velferdsteknologiveileder Beth Holm for å forberede og klargjøre mulighetene for bruk av velferdsteknologi i Lund kommune.

På bildet ser vi Beth, Gunn Snefrid og Alice tydeliggjøre med gule lapper på veggen hvordan tjenesten følger opp nye, og endrede, henvendelser fra brukerne. Hvordan gjør vi det, kan vi lære av andre kommuner, VI SKAL BLI BEDRE :)

Seinere kom Kjell, og det brune bakgrunnsarket fikk svært mange gule lapper som viser mulighetene og begrensningene vi har.

Samtidig arbeider hjemmetjenestene med omstilling:

Hva er viktig fra til