Nyvalgt leder i Lund Felles Elevråd

Ingrid Rasmussen Klungland ble valgt som leder da Lund Felles Elevråd var samlet til møte på Rådhuset tirsdag 6. mars. Helge Hammerslund Skåland ble nestleder. Begge er elever ved Lund ungdomsskole.

Elevrepresentantene var sammen for å velge leder samt å presentere sine B- og C-saker for hverandre. Lund Felles Elevråd disponerer 35.000 kr. til skolenes B-saker. Andre større ønsker/behov (C-saker) sendes videre til formannskapet. Neste møte er 27. mars. Da skal Elevrådet bli enige om fordelingen av midlene (35.000 kr.) samt hvilke C-saker som skal prioriteres og sendes videre til formannskapet.

Elevene presenterte følgende saker for hverandre :

B-saker:

Heskestad skule : Videokanon Pris : 8.750 kr.
Kiellands Minne skole : Vannautomat/kildevann + trøsykkel Pris : 11.000 kr. og 7.399 kr.
Nygård skole : 3 stk høvlebenker Pris : 9.210 kr.
Lund ungdomsskole : Sykkelskur og uværsskur

Ordfører bekrefter at dette er med i planene for opprusting av uteområdet.

Ungdomsskolen sender eventuelt andre planer/forslag etter møte i Elevråd 8/3.

C-saker:

Heskestad skule : Nytt svømmebasseng på Moi
Kiellands Minne skole : Aktivitetsløype på skolens område
Nygård skole : Nytt svømmebasseng på Moi
Lund ungdomsskole : Gatelys til Skåland

Elevrepresentanter som var til stede på møtet:

Nygård skole : Snorre Andreas og Synne
Lund ungdomsskole : Ingrid og Helge
Heskestad skule : Stian og Aina Marie
Kiellands Minne skole : Karoline (vara) og Helene

6/3-07, Svein Tore Åtland