Nytt veinavn

Lund kommune ønsker innspill/forslag til veinavn i nytt boligfelt Haukland Øst.
Gjelder forlengelse av eksisterende boligfelt.

Plan-, nærings-, og miljøetaten har oversendt kartskisse over nytt boligfelt på Haukland Øst. Boligfeltet ligger i forlengelsen av eksisterende boligfelt langs Øyevollveien

Øyevollveien fortsetter fra eksisterende boligfelt og gjennom det nye boligfeltet.

Det blir 2 nye veier som tar av fra Øyevollveien som må navngis, se kartskisse.

Lund kommune ønsker innspill/forslag til veinavn til de 2 nye veiene i det nye boligfeltet.

Forslag til veinavn kan sendes Lund kommune, oppvekst- og kulturetaten, Moiv. 9, 4460 Moi eller du kan sende en mail til postmottak@lund.kommune.no innen 10.11.10Tips ein ven Skriv ut