Trailer-kollisjonen på Flikka

Nytt nødsamband i brannvesenet

I dag settes de nye basestasjonene i drift for nødnettet i Rogaland. Vest-Agder har i flere måneder hatt nettet oppe, og brannvesenet i Agder tok nødnettet ”skarpt” i bruk 22. oktober. I Lund brannvesen har nå samtlige mannskaper fått ny, håndholdt radio som skal fungere både som ”Call-out” ved utkalling av brannvesenet, og kommunikasjon både internt i brannvesenet, og eksternt mot nødsentralene og mot de andre nødetatene. Hver brannbil har også montert en egen bilradio med GPS-sender.

Denne uken fikk mannskapene opplæring på utstyret, og i slutten av desember vil all kommunikasjon foregå via nødnettet. I uke 6 i 2015 vil også utalarmering skje via de nye radioene. Disse erstatter da de gamle personsøkerne som mannskapene alltid har båret med seg.

 

Lund brannvesen har allerede prøvd det nye nødsambandet i forbindelse med trailer-kollisjonen på Flikka for et par uker siden. Det er mange fordeler med det nye systemet, ikke minst at både brann, ambulanse og politi kan lytte og kommunisere på samme talegruppe ved utrykning til alvorlige hendelser. Første mann på stedet kan da gi alle som er på vei en kort situasjonsrapport om skadested – noe som er til stor hjelp for alle som er på vei til stedet.

 

John Skåland