Nytt Liv-senteret - Frelsesarmeen

Ordfører og rådmann er nå på førjuls - besøkrunde til alle bedrifter og virksomheter i Lund kommune. 17.12.2010 var tiden kommet til Frelserarmeens Nytt Liv-senter, og da var også helse- og omsorgssjefen med.

Senteret driver med legemiddelassistert rehabilitering og har plass til 12 pasienter. Det er 24 ansatte ved senteret som til sammen utfører 15,5 årsverk. Det er dessverre for tiden en dyster stemning ved senteret, da Frelsesarmeen har tapt anbudskonkurransen Helse Vest avholdt med å drive senteret vider, slik at dagens virksomheten er slutt med virkning i fra 3.01.2011. Alle ansatte er sagt opp.

Beboerne skrøt av forholdene med senteret, og flere sa at det var den beste institusjonen de hadde vært på – noen av beboerne hadde erfaring fra flere andre institusjoner. Ledelsen skrøt uhemmet av alle samarbeidsparter i Lund kommune som de har vært avhengig av og av alle naboer, og de ba oss bringe takken videre.

Ledelsen så positivt på å få i gang ny virksomhet ved senteret innen rehabilitering, selv om det vil bli krevende.

Lund kommune ønsker ansatte og beboere en riktig god jul og håper at det i løpet av det nye året vil bli ny virksomhet ved denne flotte og omsorgsfulle institusjon!

Moi, 17.12.2010

Rolv LendeTips ein ven Skriv ut