Rør Rusdal

Store anleggsarbeider i Hovsherad

Nytt kraftverk i Rusdal

Rør Rusdal
Rørgate Rusdal

Det pågår for tiden et stort og omfattende arbeid i Rusdal med bygging av kraftverk med tilhørende rørgate og inntaksdam. Det er firma Bent J. Mydland AS som er utførende entreprenør. Arbeidet er godt synlig i terrenget i anleggsperioden, men det vil bli pyntet og stelt til slik at sluttresultatet skal bli flott.

John Skåland

Tips ein ven Skriv ut