Info stier Tellenes Vpark

Tellenes Vindkraft tilrettelegger for turgåere

Nytt info-kart over stier i turområdet i vindparken

Info stier Tellenes Vpark

Vi har mottatt vedlagte kart fra Tellenes Vindpark. Kartet viser turstier i området i og ved vindmølleparken, samt avmerkede utsiktspunkter, info-tavler m.m.

God tur !

 

John Skåland