Nye politikere i Lund

Det nye kommunestyret var torsdag kveld (18/10) innkalt til konstituerende møte. Avtroppende ordfører Kjell Erfjord ledet møtet fram til ny ordfører var valgt. Olav Hafstad ble som ventet valgt til ordfører. Han fikk 16 stemmer. 5 stemmer ble avgitt for Ragnhild Kjørmo.

I forbindelse med ordførerskiftet overleverte Kjell Erfjord en ”Hustavle” til ordfører Olav Hafstad. Jfr. vedlegg.

Hustavle (38,40 kB)

Deretter ble Magnhild Eia valgt som varaordfører med 16 stemmer. Ragnhild Kjørmo fikk også her 5 stemmer.

Formannskapet
Foto: Svein Tore Åtland

Det var også valg til hovedutvalg og Kontrollutvalg. Disse valgene var enstemmige.

Jeg nevner:

  • Formannskap : Olav Hafstad, Magnhild Eia, Ragnhild Kjørmo, Pål Ravndal og Jostein Østrem
  • Leder i oppvekst/kulturutvalg : Pål Ravndal
  • Leder i helse/omsorgsutvalg : Ragnhild Kjørmo
  • Leder i plan/næring/miljøutvalg : Magnhild Eia
  • Leder i Kontrollutvalg: Kjell Erfjord

Kommunestyret
Foto: Svein Tore Åtland

19/10-07, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut