Nye industritomter på Moi

Lund kommune holder på med klargjøring av Holamoen industriområde like nord for Moi sentrum, sentralt beliggende i forhold til E-39. Området er på 30 daa, og i denne omgang klargjøres ca 10 daa som vil være ferdigstilt våren 2006 med opparbeidet veg, vann og kloakk samt ferdig byggegrunn. Resterende areal vil bli opparbeidet så snart behovet melder seg.

Størrelsen på tomtene vil kunne tilpasses de som er interessert i å etablere seg i området. Lund kommune har ikke eiendomsskatt.

Interesserte firmaer eller enkeltpersoner som ønsker å etablere seg i området, bes skriftlig melde sin interesse til Lund kommune, PNM-etaten 4460 Moi innen 1.11.2005
(E-post: rolv@lund.kommune.no).

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til plan-, nærings- og miljøsjef Rolv Lende på telefon 51404700.Tips ein ven Skriv ut