Nye garderober og toaletter

I løpet av vinteren er det foretatt nødvendige utbedringer i Heskestad barnehage. Kort fortalt er det bygget to nye garderober med toaletter og stellerom. Dessuten er det foretatt noe oppussings- og malearbeid andre steder; bl.a. på kontoret til styrer Åse Eide.

Ansatte og barn er veldig godt fornøyd med arbeidet som nå er utført. Styrer Åse Eide har nå et annet viktig ønske: Flere søkere til barnehageplass fra høsten av! Pr. i dag er det 11 søkere. På samme tid i fjor var det noen flere, men tallet økte etter hvert som høsten nærmet seg. Dette halvåret er det 19 barn i Heskestad barnehage. Grunnet nødvendig planlegging er det en stor fordel å kjenne det nøyaktige barnetallet i god før barnehageåret starter!

26/3-07, Svein Tore Åtland