Du er her: Forsiden
Nye veier

Alle grunneiere og andre interesserte inviteres

Nye E 39 - Møte om høringsrunde

Lund kommune innbyr grunneiere og andre interesserte i Lund kommune til møte på Samfunnshuset på Ualand

Mandag 4. november kl 19.00.

Lund kommune skal avgi en høringsuttalelse. Kommunen er i den forbindelse interessert i å høre synspunkter i sakens anledning før kommunens høringsuttalelse skrives.

Aktuelle innspill vil bli fortløpende notert på møtet, men vil ikke uten videre bli en del av kommunens uttalelse. Hver enkelt grunneier må selv enten alene, eller sammen med andre, sende inn sin egen høringsuttalelse dersom han skal være sikker på at hans syn kommer frem.

VEL MØTT!

John Skåland