Du er her: Forsiden
DJI_0003

Bøndene i Lund satser friskt

Nydyrking i Heskestad

DJI_0003

I vår har Øyvind Ueland dyrket opp mellom 16 - 17 mål i området ved Monatjødna. Det er Trond Hammersmark fra Nils Oma Maskin AS som har utført jobben. Området er nå tilsådd, og ligger flott til ved Monatjødna.

Det er flott at bøndene er optimistiske og satser på nydyrking!

John Skåland