Nybygg på Skåland ungdomsbase

Bufetat region Vest og Statsbygg foretok fredag 15/9 offisiell åpning av nesten 1000 m2 nye lokaler for Skåland ungdomsbase (Buf=barne/ungdom/familie). Det gjelder paviljong 1 og 2 (internater) samt verksted. Totale kostnader for prosjektet er på 17 mill. kroner. I tillegg er det benyttet noen vedlikeholdsmidler i forhold til utearealene.

Regiondirektør Nevdal i Statsbygg ønsket velkommen og orienterte om byggeprosjektet. Hellvik Hus Flekkefjord ble tildelt oppdraget som en totalentreprise. De påbegynte arbeidet i april 2005. I mai inneværende år ble lokalene overlevert til Statsbygg ; som så leier bygningsmassen videre til Bufetat.

Regiondirektør Andersland i Bufetat region Vest sa i sin tale at de nye lokalene er et godt utgangspunkt for en trygg og god framtid for Skåland ungdomsbase. Han var dessuten glad for det gode samarbeidet som er etablert i forhold til Lund kommune når det gjelder skoledelen ; dvs. undervisningen som tilbys elevene enten på Skåland eller ved andre skoler i regionen (grunnskole og videregående skole).

Ordfører Kjell Erfjord gratulerte og hilste fra Lund kommune. Han uttrykte begeistring for investeringene som nå endelig er foretatt. Allerede på slutten av 1980-tallet var det konkrete planer i Rogaland fylkeskommune. Erfjord minnet om at gode lokaliteter er en viktig forutsetning for god drift. Innholdet derimot må skapes av de ansatte i samarbeid med brukerne/elevene.

Panzard
Foto: Svein Tore Åtland

Orkesteret Panzard fra Moi underholdt med frisk og fin musikk.

15/9, Svein Tore Åtland

(Denne artikkel ble lagt ut sent pga. sjukdom)Tips ein ven Skriv ut