Ny vei til Ollestad og Vasshus

den nye jernbaneovergangen i forbindelse med annlegget av krysningssporet på Ualand er nå tatt i bruk.

Den gamle broa over jernbanen vil bli fjernet i løpet av et par dager. Dermed er det blitt delvis ny vei til Ollestad og Vasshus - deler av veien til Ollestad er i tillegg rustet opp av midler fra kommunen.
21. oktober var det befaring hvor folk fra Jernbaneverket og kommunen var tilstede. På bildet kan vi se fra venstre Grunnerverver John Morten Landrø, Prosjektleder Karl Ivar Urdal, Ivar Ollestad, Anleggsleder Torstein Spregenhus og til slutt Byggeleder Odd Glomsaker.
Bygge- og prosjektledelsen har hatt mange store utfordringer med bl.a. kontinuerlig trafikk på jernbanen og dype myrområder. Men de har håndtert dette på en glimrende måte, og resultatet fremstår nå som et flott gjennomført prosjekt.
Lund kommune skal nå overta både broa og veistrekningen, og vi gi stor honnør til Jernbaneverket og de involverte arbeidsfolk for et flott utført arbeid.

John SkålandTips ein ven Skriv ut