Ny tursti åpnet på Moi

Fylkeskultursjef Egil Grude foretok tirsdag 10/10 den offisielle åpningen av ”Kongeveien tursti” fra Kiwi på Haukland til Holamoen industriområde. Stien er godt og vel 1 km lang, og kostnadene med opparbeidelsen har for kommunen vært i underkant av 100.000 kroner. Grude berømmet i sin tale Lund kommune for stor aktivitet de siste åra med å tilrettelegge for økt friluftsliv. Han håpet at den gamle ”postveien” her ville bli til glede både for folk i bygda og for reisende/besøkende som velger å stoppe i ”Vakre Lund.

Ordfører Kjell Erfjord trakk i sin tale linjene tilbake til begynnelsen av 1600-tallet da veistrekningen her første gang er beskrevet i gamle historiske dokumenter. Kong Kristian IV har bl.a. benyttet denne Kongeveien. På 1700-tallet ble det poståpneri på Haukland, med stor trafikk. Ordføreren berømmet Esther Helleland for hennes engasjement for å få istandsatt turstien. Esther fikk da også holde ”snora” sammen med ordføreren i forbindelse med den offisielle åpningen ; hvor fylkeskultursjef Grude klippet ”snora”.

10/10-06, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut