Ny rektorer i kommunen

Torbjørn Gjedrem har begynt som rektor ved Heskestad skule mens Lars Iversen har begynt som rektor på Lund ungdomsskole. Begge er godt kjent med kommunen fra før. Både Torbjørn og Lars har tidligere vært ansatt i Lund kommune.

Torbjørn har jobbet 3 perioder som lærer eller rektor ved Heskestad skule; siden 1982. Da begynte han som lærer der den gang skolen var på Eide/Heskestad. Han var ansatt som rektor i perioden 1993-95. Torbjørn har vært borte fra skoleverket i Lund siden 2002.

Lars Iversen var ansatt som oppvekst-/kulturkonsulent i Lund kommune fra høsten 1997 og ut mai 2000. Etter det har han bl.a. jobbet som skolesjef i Bjerkreim kommune og de 2 siste åra som rektor ved Tonstad skule.

Velkommen som nye ledere i Lund kommune !

14/8-08, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut