Ny rektor på Heskestad skule

Berit W. Eike (45) har nå begynt som rektor på Heskestad skule etter å ha vært lærer ved skolen i til sammen 19 år ; først på Eide og deretter på Ualand. Tidligere rektor John Arild Helgheim er innvilget 1 års permisjon for å begynne i tilsvarende stilling på Eigerøy skole.

Berit har et godt utgangspunkt for å lykkes. Hun er en respektert og godt likt lærer. Hun har vokst opp på Ualand og har bodd her hele sitt liv. Hun kjenner derfor bygda godt. Hun har også vært og er engasjert i mye frivillig arbeid. Jeg nevner 4 H, Saniteten, Historie- og Ættesogelaget samt Hagelaget. I tillegg har hun gjennomført 2 av 5 moduler ved Rektorskolen.

Etter Berit’s mening er dette noen av Heskestad skule sine sterke sider :

  • Siden skolen er liten, blir det mer tid og oppmerksomhet til den enkelte elev ; sammenlignet med hva det er anledning til på en større skole.
  • Skolen har fin beliggenhet og et flott uteområde ; med bl.a. ballbinge og 100-metersskog
  • Det er et positivt samarbeid med foreldrene og med lag og organisasjoner i bygda.

Av utfordringer for skolen nevner Berit særlig disse :

  • Videreutvikle et godt læringsmiljø for barn og voksne
  • Beholde det gode samarbeidet med bygdefolket og med lag og organisasjoner

Skolen starter torsdag 16. august med 55 elever og 9 ansatte (undervisningspersonell og merkantilt ansatte). Selv om prognosene framover tyder på noe synkende elevtall, er Berit optimistisk for skolens framtid. Hun har tro på at dette området i Lund (Heskestad og Ualand) blir attraktivt å bosette seg i for unge familier framover .

Jeg ønsker Berit lykke til som rektor!

8/8-07, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut