Ny parkeringsplass - for turgåere

Ove Skåland og Helge Thu fra uteseksjonen i pnm-etaten (plan/næring/miljø) er snart ferdig med å opparbeide ny parkeringsplass langs ”gamleveien” mellom Heskestad og Ualand ; nærmere bestemt ved innkjøringen til Ualand gard. Her blir det plass til 5-6 biler. Parkeringsplassen er beregnet for biler til turgåere, som benytter turløypa fra Ualand til Hovsherad. Tidligere har disse bilene blitt parkert på Ualand gard, og dette har vært noe problematisk for bøndene der.

Ove og Helge benytter kommunal lastebil og traktor til oppdraget, og steinmassen blir hentet fra ei ny tomt som er under opparbeiding i byggefeltet på Ualand. Miljøvernleder har søkt Fylkesmannen om friluftsmidler til prosjektet, og kommunen er tildelt 10.000 kroner. Dette utgjør 50 % av totale utgifter med opparbeidelsen.

2/6-06, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut